Algklassid

Õppematerjalide kogu
KIRJUTAMINE JA LUGEMINE
 1. Lugeda on mõnus - interaktiivne funktsionaalne lugemine Tuulilt 
 2. Missugune? - omadussõna lohistamine nimisõna-kaardile
 3. Mida ei saa...? - klõpsa õigete vastuste ees olevale ruudule.
 4. Loe ja võrdle - järjestada sõnad valikust
 5. Sõnavara rikastamise mäng - lohista hiirega paarid üksteise peale
 6. Täpiga või täpita  - lohistada sõnakaart tühja kastikesse
 7. Sõnavara rikastamise mäng - lohista sõnakaart hiirega tühja kastikesse
 8. Sõnavara rikastamise mäng - valikusribalt leida lausesse sobiv sõna
 9. Korrasta jutuke - lohistada laused õigesse järjekorda nii, et tekiks jutt.
 10. Funktsionaalne lugemine (1.kl, parandusõpe)- piltesitlus+prinditav tööleht
 11. "Linnumaja" - arvutis töödeldav .doc fail funktsionaalne lugemine
 12. Tähesõber - algkl.+par.õ.
 13. Lause - 20 ülesannet on testis, tulemus %-des
 14. Lause, lauselõpumärgid - HotPot test
 15. Tähestikumäng -   lulu.fr
MATEMAATIKA

Võluruut 2.klassile -
 1. Mõõtmine - interaktiivne joonlaud
 2. Sadamakraana - mitmetasandiline järjestamise/klotside sobitamine
 3. Numbri memoriin - lulu.fr 
 4. Tähelepanumäng - sarnaste kaartide leidmine 
 5. Arvude loendamine edasi, tagasi - klõpsa hiirega numbrile
 6. kõik lulu.fr mängud
 7. Pikkusühikute teisendamine
 8. Liitmiskahur 
 LOODUSÕPETUS
 1. inimene kuulub loomariiki ML vastavusharjutus
 2. inimese põlvnemisest ML õppematerjal + Miksikese lisa
 3.  

Maismaataimed. Moodusta teemakohaseid sõnu -
PARANDUSÕPE
Õppematerjalide kogu
Parandusõppe eesmärk on toetada, julgustada ja aidata õpilastel ainetundides paremini hakkama saada. Parandusõppe tund on mänguline. Arendatakse
 • taju
 • mälu
 • mõtlemist
 • tähelepanu
 • oskust töösse süveneda
 • oskust ümber lülituda
 • suulist eneseväljendust
 • peenmotoorikat
 • kuulamist
 • vaatamist/vaatlust
 • tööjuhiste kuulamine, neist arusamine
 • tööjuhiste lugemine ja arusaamine
 • funktsionaalne lugemine
 • parandusõppe tunnid aitavad ainetunnis paremini, julgemine hakkama saada
Emotsionaalsel tasandil on parandusõppe tundide eesmärk anda õpilastele positiivseid elamusi
Milliste tegevuste kaudu?
 •  orienteerumine ülesandes
 • toimingu kavandamine
 • toimingu sooritamine
 • enesekontroll
 • hinnangu andmine oma töö tulemustele
Põhiline on see, et õpilane saaks selles rühmas positiivse eduelamuse.
 1. Taju ja tähelepanu ülesanded  1.-4.kl  ( H Põder)
 2. Eesti keel: lugemine ja eneseväljendus 1.-4.kl (H.Põder)
 3. Eesti keel: keeleõpetus 1.-4.kl (H Põder)
 4. Matemaatika 1.-4.kl (H Põder)
 5. Erinevad materjalid parandusõppeks (M Tõnisson)
 6. Lõbusad virtuaalsed mängud (keeleõpetus, sõavara ms) (A Kesksaar)
 7. Interaktiivsed tekstül - mängud (Lemme Sulaojalt)
 8. Tekstist andmete leidmine - lohista kaart õigesse lahtrisse
 9. Mänge laste arendamiseks - A Kesksaar
 10.  LeMillist väga hea materjali kogu  harjutusi ka HEV lastele Mari Tõnissonilt)
 11. Hiie koolilt kõnearenduslikke mänge-teste
 12. Hiie koolilt LUGEMISTEKSTE printimiseks, HotPot, arvutis täitmiseks funktsionaalne lugemine
 13. Hiie kooli interaktiivne parandusõpe